E-mail: or.sehsalemertx@ofni Tel.: +4/0720-896-892

PRODUSE

Premiate datorită componentelor
de înaltă calitate!

Alege pro­dus­ele de îng­ri­ji­re pe bază de plan­te cu efect do­ve­dit, pro­dus­ele de ma­chiaj re­zis­ten­te, ide­ale pent­ru ge­ne­le na­tu­rale şi ex­ten­siile de gene, cer­ce­ta­te şi dez­vol­ta­te în Ame­ri­ca de      Xt­re­me Las­hes.
Îng­ri­jeşte-ţi ochii şi ge­ne­le alegând gama Xt­re­me Las­hes de pro­du­se an­ti­a­ler­gi­ce, ce pre­lun­ge­sc dura­ta de viaţă a ex­ten­si­il­or de gene, re­co­man­da­te per­so­a­ne­lor cu ochi sen­si­bi­li şi piele de­li­cată.
Pro­dus­ele le poţi cumpăra de la stiliştii Xt­re­me Las­hes sau le poţi co­man­da de pe webshop-ul de mai jos. Pro­dus­ele se tri­mit cu ram­burs, prin cu­ri­e­rat. Pent­ru mai multe in­for­maţii con­tac­tează-ne pe: info@​xt­rem­e­las­hes.​ro.